تعبیر خواب تعبیر فر شدن مو

نوشته شده توسطmotahharinasabدرآذر ۱۷, ۱۳۹۱درتعبیر خواب |

اگر مردی در خواب ببیند که سر خود را فر
زده است در روزهای آینده عملی زشت و ناپسند مرتکب می شود که مورد مواخذه
قرار می گیرد و آبرویش به مخاطره می افتد ولی اگر زنی در خواب ببیند که
گیسوی خویش را فر زده است درخانواده عزیز می شود و شوهر و دیگر کسانی که در
خانه هستند نسبت به او توجه بیشتری نشان می دهند. فر زدن نیز مانند امور
مربوط به زنان در رویا برای مردان خوب نیست و فقط برای زنان تعبیر متعادل
پیدامی کند. آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب ها و همه
این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و
گویای بدنامی و رسوایی است.

Share

برچسب‌ها, , , , , , , ,

پاسخ دهید

XHTML: شما می توانید از این کد ها استفاده کنید تا نظراتتان زیباتر شود:' <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

لطفاً توجه کنید: مدیریت نظرها فعال است و نظر شما ممکن است با تاًخیر نمایان شود.نیازی به دوباره فرستادن نظرتان نیست.

Copyright © 2015 ساب دانلود تمام حقوق محفوظ است.
DeskMessMirrored v1.4.2 فارسی شده توسط ملورین از گروه نیدیا BuyNowShop.com