تعبیر خواب تعبیر گریه کردن

نوشته شده توسطmotahharinasabدرآذر ۱۷, ۱۳۹۱درتعبیر خواب |

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو
نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه
می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت
گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب
گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک
شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به هیچ وجه تعبیر ندارد. تحریکات
عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی
ایجاد می کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در
خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم. اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و
صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه می کنیم یا دیگری
اشک می ریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی و
خرمی و فرح و انبساط است . چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای
آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد. اگر در خواب
ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما می رسد ولی اگر در رویای خویش
ببینیم که کسی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکندو بعد به قهقهه می
خندد خوب نسیت.نه برای آن کسی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که
بیننده خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کندخوب است
و جای نگرانی نیست.

Share

برچسب‌ها, , , , , , , ,

پاسخ دهید

XHTML: شما می توانید از این کد ها استفاده کنید تا نظراتتان زیباتر شود:' <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

لطفاً توجه کنید: مدیریت نظرها فعال است و نظر شما ممکن است با تاًخیر نمایان شود.نیازی به دوباره فرستادن نظرتان نیست.

Copyright © 2015 ساب دانلود تمام حقوق محفوظ است.
DeskMessMirrored v1.4.2 فارسی شده توسط ملورین از گروه نیدیا BuyNowShop.com